75வது சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்…

வெறுப்பு அரசியலை வேரறுப்போம்!
சுதந்திரத்தின் லட்சியத்தை பாதுகாப்போம்!!
#மனிதநேய_ஜனநாயக_கட்சி-யின்
75வது #சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்…

#75thindependenceday