திருவாரூர் மாவட்ட புலிவலம் கிளை IKP சார்பாக ஃபித்ரா விநியோகம்!

திருவாரூர் மாவட்டம் புலிவலம் கிளை இஸ்லாமிய கலாச்சார பேரவை (IKP) சார்பில் ஃபித்ரா விநியோகிக்கப்பட்டது.

அரிசி மற்றும் மளிகை பொருட்கள் 30 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

தகவல்;

#இஸ்லாமியகலாச்சாரபேரவை
#திருவாரூர்_மாவட்டம்
26-05-2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*