நாகை மஜக வேட்பாளர் M.தமீமுன் அன்சாரி அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி…

நாகை மஜக வேட்பாளர் M.தமீமுன் அன்சாரி அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி…

1 Comment

 1. Assalamu Alaikum
  My hearty wishes to our party leader as a MLA in tamilnadu state legislative assembly
  May Allah bless u with great success
  Wassalam
  Mohammad Sikandar A. R
  T. V. K nagar MJK Treasurer

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*