நாகை தொகுதியின் மஜக வேட்பாளர் M.தமிமுன் அன்சாரி வாக்கு சேகரித்த காட்சி

ஏப்.18.,நாகை கமாலியா பள்ளிவாசல் ஜமாத்தார்களை நாகை தொகுதியின் அதிமுக-மஜக கூட்டணியின் வேட்பாளர் தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து பெற்றபோது.

தகவல் : மஜக ஊடகப் பிரிவு

மஜக நாகை  M.தமீமுன் அன்சாரி

மஜக நாகை  M.தமீமுன் அன்சாரி

மஜக நாகை  M.தமீமுன் அன்சாரி

மஜக நாகை  M.தமீமுன் அன்சாரி