மஜக ஒட்டன்சத்திரம் வேட்பாளர் அஇஅதிமுக சிறுபாண்மை பிரிவுச் செயளாலரை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார்…

ஏப்.15., இன்று மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் ஒட்டன்சத்திரம் வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.ஹாருன் ரஷீத் அவர்கள் அஇஅதிமுகவின் ஒட்டன்சத்திரம் நகர சிறுபாண்மை பிரிவுச் செயளாலரை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார்.

தகவல் : மஜக ஊடகப்பிரிவு