கொங்கு புரட்சி பேரவை நிறுவனம் தலைவர் ஒட்டன்சத்திரம் வெற்றி வேட்பாளர் S. S.ஹாருன் ரசிது அவர்களை சந்தித்து ஆதரவு…

கொங்கு புரட்சி பேரவை நிறுவனம் தலைவர் வேலு.சன்முகம் அனந்தன் அவர்கள் ஒட்டன்சத்திரம் வெற்றி வேட்பாளர் S. S.ஹாருன் ரசிது அவர்களூக்கு பொன்னாடை போர்த்திய போது.

உடன் மாவட்ட, ஒன்றிய, கிளை நிர்வாகிகள்

தகவல் : மஜக ஊடகப்பிரிவு

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.