இது அநீதியான தீர்ப்பு சிறுபான்மையினரின் உள்ளங்கள் எரிகிறது – மு.தமிமுன் அன்சாரி எம்.எல்.ஏ பேட்டி

*இது அநீதியான தீர்ப்பு சிறுபான்மையினரின் உள்ளங்கள் எரிகிறது*

*மு.தமிமுன் அன்சாரி எம்.எல்.ஏ பேட்டி*
https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/politics/babar-masoodi-issue-thamimun-ansari-statement

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*