வர்தா புயலின் பாதிப்பு மீட்ப்பு பணியில் மஜக சொந்தங்கள்

image

image

சென்னையில் வர்தா புயலின் போது மக்கள் பணியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி சொந்தங்கள் ……..

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி மத்திய சென்னை மாவட்ட துணை  செயலாளர் ரோஸ்லான் தலைமையில்  நிவாரண பணிகள்….

தகவல் : மஜக ஊடகபிரிவு, மத்திய சென்னை மாவட்டம்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*