ஹிஜாப் மருத்துவர் ஜன்னத்துடன் சந்திப்பு…

மஜக பொதுச்செயலாளர் மு.தமிமுன் அன்சாரிநூல்களை வழங்கி சிறப்பித்தார்…