மஜக தலைமையகம் நியமன அறிவிப்பு.

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில வர்த்தகர் அணி (MJVS) துணை செயலாளர் : சாகுல் ஹமீது சேட் V – M, உசேன் தெரு இளையான்குடி -630702 அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார். இவண், M.தமிமுன் அன்சாரி MLA, பொதுச் செயலாளர், மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, 23.11.2017

image

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில வர்த்தகர் அணி (MJVS) துணை செயலாளர் :
சாகுல் ஹமீது சேட்
V – M, உசேன் தெரு
இளையான்குடி -630702

அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்.

இவண்,
M.தமிமுன் அன்சாரி MLA,
பொதுச் செயலாளர்,
மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி,
23.11.2017

0 comments

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter